Dekorationsbild: Kursleiterin mit Teilnehmern, Gebäude einer Volkshochschule

Informacje o płatnościach, zniżkach i rezygnacji

PayPłatności za kursy

Aby dany kurs się rozpoczął, wymagana jest co najmniej liczba 6 zgłoszeń na 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.

Opłaty za kurs są wyszczególnione każdorazowo w opisie kursu w naszym programie.

Wysokość opłat (stawki godzinowe) za kursy jest ustalona w regulamine opłat dla Volkshochschule Frankfurt (Oder).

Na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu wysyłamy pocztą rachunki do zgłoszonych uczestników.

Uwaga: Rachunki rozsyłane do uczestników mieszkających na terenie Polski dochodzą drogą pocztową w wielu wypadkach zbyt późno. Prosimy w związku z tym o zasięganie informacji - telefonicznie lub osobiście - o rozpoczęciu kursu i płatnościach w tygodniu przed jego planowanym rozpoczęciem.

Płatność za kurs jest możliwa nie wcześniej niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem. Najpóźniej należy jej dokonać w dniu rozpoczęcia kursu, gotówką, kartą płatniczą w naszym sekretariacie lub przelewem (z powodu różnic w kursach przeliczeniowych nie zalecamy dokonywania przelewów z polskich banków).

Warning Nie wysyłamy przypomnienia o rozpoczęciu kursu! Po przyjęciu zgłoszenia dodatkowe informacje rozsyłane są wyłącznie, jeśli kurs zostaje odwołany lub przesunięty (np. z powodu braku wymaganych 6 zgłoszeń).

 

ID Zniżki

Opłaty za kursy obniżane są na wniosek zainteresowanych. Przysługujące zniżki:

(1) 25% dla uczniów, młodzieży uczącej się zawodu, studentów, emerytów.
50% dla osób będących wolontariuszami w ramach Ustawy o Wolontariacie Młodzieży (JFDG) i Niemieckiej Służby Wolontariackiej (BFD), a także osób pobierających świadczenia w ramach Kodeksu Socjalnego (SGB) II i XII oraz Ustawy o Świadczeniach dla Osób Ubiegających się o Azyl (AsylbLG), osób pobierających dodatek mieszkaniowy i posiadaczy karty zniżkowej Frankfurt-Pass.

(2) Udział w kursach alfabetyzacyjnych jest bezpłatny, o ile do płatności nie są zobowiązane podmioty trzecie (Urząd Pracy, Jobcenter).

(3) Prawo do zniżki należy wykazać w chwili zgłoszenia, najpóźniej jednak 3 dni po rozpoczęciu kursu, przedkładając odpowiedni dokument lub Frankfurt-Pass. Po tym terminie zniżka jest wykluczona.

 

CancelReyzgnacja z kursu

Rezygnacja z kursu (wycofanie zgłoszenia) jest możliwa do 10 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja z uczestnictwa po tym terminie lub w czasie trwania kursu nie zwalnia z obowiązku płatności.

Anulowanie lub zwrot uiszczonych opłat za kurs następuje wyłącznie na pisemny wniosek, o ile zaistniał jeden z powodów wymienionych w regulamine opłat.
Powód musi zostać udokumentowany. Wniosek musi zostać złożony w ciągu 6 tygodni od zaistnienia powodu, najpóźniej do końca (bieżącego) semestru.Login für Stammhörer

Noch kein Stammhörer?

Login-Daten anfordern!

Kontakt

Volkshochschule Frankfurt (Oder)

Gartenstraße 1
15230 Frankfurt (Oder)

Tel.: +49 335 54 20 25
Fax: +49 335 500 800 20
E-Mail: info[at]vhs-ffo.de

Öffnungszeiten des Büros

Während des Semesters

Montag, Dienstag, Donnerstag
10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch
10:00 - 13:00 Uhr
Freitag
10:00 - 12:00 Uhr

In den Ferien (Land Brandenburg)

Montag und Donnerstag
10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag
10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr

VHS
Frankfurt Oder
Grundbildung
ich will deutsch lernen
ich will lernen